Czy ciąża chroni urzędniczkę państwową?

Urzędnika państwowego mianowanego można przenieść do innego urzędu w tej samej, albo innej miejscowości, na stałe lub na określony czas.

ciezarna urzednik

Sytuacje, w których kobieta ciężarna, będąca urzędnikiem państwowy zatrudnionym na podstawie mianowania, może zostać przeniesiona na inne stanowisko w tym samym lub innym urzędzie reguluje ustawa o pracownikach urzędów państwowych. Dotyczy ona m.in. pracowników w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych.

Ciężarną można przenieś w przypadku reorganizacji urzędu z likwidacją zajmowanego przez nią stanowiska. W ramach trwałej zmiany stosunku pracy może ona zostać przeniesiona na inne stanowisko służbowe, odpowiadające jej kwalifikacjom.

O nowym stanowisku dla ciężarnej decyduje samodzielnie pracodawca i nie musi być ono równorzędne z dotychczas zajmowanym. Musi tylko odpowiadać kwalifikacjom, co oznacza, że np. pracownik, który był kierownikiem działu, nie musi być nadal zatrudniany na kierowniczym stanowisku.

Na nowym stanowisku przeniesionej kobiecie w ciąży przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy (niekoniecznie tak wysokie, jak poprzednio). Przy czym przez okres sześciu miesięcy płaca nie może być niższa od dotychczasowej.

TW

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz