Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownicą, która jest w ciąży?

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Są jednak wyjątki.

ciaza w pracy

Pracodawca może rozwiązać umowę, gdy:

  • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy;
  • może się to odbyć bez zgody zakładowej organizacji związkowej, jeżeli żadna organizacja jej nie reprezentuje, albo gdy broniąca jej organizacja nie zawiadomiła pracodawcy w terminie 5 dni o obronie jej praw pracowniczych;
  • w przypadku pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca;
  • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Jeżeli kobieta podlegała z tytułu ciąży ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy i powiadomiła o tym pracodawcę po ustaniu tego stosunku, to powinna być przywrócona do pracy, ale nie nabywa prawa do wynagrodzenia za okres od ustania stosunku pracy do zawiadomienia pracodawcy.

Kobieta w okresie ciąży może wypowiedzieć umowę o pracę lub wyrazić zgodę na jej rozwiązanie w drodze porozumienia stron. Jeżeli jednak zgodziła się nie wiedząc, że jest w ciąży, może może uchylić się od skutków wyrażenia zgody jako złożonej pod wpływem błędu spowodowanego nieświadomością.

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega automatycznie przedłużeniu do dnia porodu.

tw

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz