Rodzice płacą kary za nieszczepienie dzieci

Rośnie liczba grzywien nakładanych na rodziców za uchylanie się od obowiązkowych szczepień dzieci.

szczepienia dzieci

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło ponad 3 tys. skarg z zażaleniami na decyzje w sprawie przyznawanych kar finansowych dla rodziców za niezaszczepienie dziecka.

"Nakładanie kar finansowych to ostateczny element, na który pozwala prawo wobec rodziców i opiekunów unikających szczepienia dzieci. Zanim do tego dojdzie, są powiadomienia, zaproszenia i wezwania" – informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Rodzice odmawiający szczepienia dzieci coraz częściej sprawę grzywny zaskarżają do sądu. Jest szansa na to, że grzywna zostanie przynajmniej zmniejszona.

W sprawach zażaleń na postanowienia organów egzekucyjnych dotyczących nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych, większość postanowień ministra zdrowia utrzymuje w mocy rozstrzygnięcia.

Przeciętnie kara wynosi ok. 2 tys. zł, ale czasami znacznie więcej. Na rekordzistów, rodzinę z pięciorgiem dzieci, nałożono karę w wysokości 20 tys. zł.

Rodzice, którzy nie zaszczepią dziecka w terminie, otrzymują upomnienie z wezwaniem do zaszczepienia dziecka w ciągu 7 dni. Jeśli nie reagują, może być nałożona na nich grzywna w maksymalnej wysokości 10 tys. zł. Kara może być nakładana wielokrotnie, ale łączna suma grzywien nie może przekroczyć 50 tys. zł. 

TW

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz