Jak chronić wizerunek swojego dziecka w internecie?

Zobaczcie, co mówi na ten temat polskie prawo. Podpowiada adwokat, pani Marta Milan!

mężczyzna

Niemal każdy posiada dzisiaj konto w przynajmniej jednym portalu społecznościowym. Większość użytkowników internetu niezwykle chętnie dzieli się zdjęciami z codziennego życia – spożywanych posiłków, udanych lub nieudanych zakupów, drobnych przyjemności, wakacyjnych wojaży. Znaczna część rodziców publikuje zdjęcia swoich pociech, w różnym wieku i w różnych sytuacjach. Warto zastanowić się jednak, czy prywatność, zarówno nasza własna, jak i naszych dzieci, nie powinna być lepiej chroniona.

Zobacz też: Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Oczywistością wydaje się być stwierdzenie, iż rozpowszechnianie wizerunku (a zatem na przykład zdjęcia uwieczniającego dziecko) wymaga zgody osoby zainteresowanej. Z uwagi na to, iż dzieci nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, którą każdy człowiek uzyskuje z chwilą ukończenia 18 roku życia, zgodę na publikację zdjęcia dziecka winni wyrazić rodzice. Wystarczy, aby zezwolenia udzielił jeden z rodziców, o ile rodzice nie pozostają w konflikcie. Jeśli zatem rodzic uwiecznił swoją pociechę na fotografii i chce podzielić się nią z rodziną i przyjaciółmi za pomocą konta na portalu społeczniościowym, nic nie stoi temu na przeszkodzie – o ile nie zaprotestuje drugi z rodziców. Rodzice są zobowiązani do współdziałania przy wykonywaniu wszystkich praw i obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, a zatem winni wspólnie i w porozumieniu decydować o sprawach syna czy córki. Jednoznaczny brak zgody drugiego z rodziców, wyrażony na przykład w formie wiadomości e-mail czy sms, jest wystarczającą przesłanką do usunięcia zdjęcia lub zaniechania jego publikacji.

W przypadku całkowitej rozbieżności w stanowiskach rodziców sprawa może zakończyć się w sądzie. Sąd rodzinny, którym jest zawsze sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, rozstrzyga o istotnych sprawach dziecka w sytuacji, w której rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia. Zazwyczaj istotną sprawą dziecka będzie np. wybór sposobu leczenia czy zmiana miejsca zamieszkania, a nie publikacja zdjęcia, choć jeśli rodzice nie dogadują się w kwestii zdjęcia, zapewne osiągnięcie konsensusu w ważniejszych sprawach również będzie trudne. Rodzice muszą jednakże uważać – może zdarzyć się tak, iż sąd uzna, że dobro dziecka jest zagrożone i w rezultacie ograniczy władzę rodzicielską obojga rodziców poprzez np. nadzór kuratora sądowego.

Polecamy: Dziewczynka pozwała swoich rodziców za publikowanie jej zdjęć z dzieciństwa

Warto pamiętać, iż prawo do wizerunku jest również jednym z dóbr osobistych. Dobra osobiste to szczególne wartości, które przysługują każdemu człowiekowi, na przykład nazwisko, wolność, cześć, zdrowie, swoboda sumienia, i które z uwagi na swój wyjątkowy charakter podlegają ścisłej ochronie. Naruszenie dobra osobistego, na przykład bezprawne wykorzystanie wizerunku lub publikacja zdjęcia, co do którego jest oczywiste, iż osoba na nim uwieczniona nie życzyłaby sobie jego rozpowszechniania, może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną. Jeśli zatem rodzice podzielą się zdjęciem syna czy córki za pośrednictwem portalu Facebook czy Instagram, a kilka tygodni później zobaczą swoją pociechę na innych stronach albo nawet produktach, mają pełne prawo do dochodzenia roszczeń związanych z ochroną dobra osobistego dziecka. W takim przypadku rodzice mogą domagać się na przykład naprawienia szkody czy zadośćuczynienia za wyrządzoną w ten sposób krzywdę. Bezprawne wykorzystanie wizerunku lub publikacja zdjęcia całkowicie sprzecznego z dobrymi obyczajami (np. przedstawiającego nagiego malucha) może również wiązać się z odpowiedzialnością karną.

Przepisy polskich ustaw przewidują wyjątki od opisanych powyżej zasad, dotyczących zgód na publikację wizerunku – przykładowo, w razie wykonania zdjęcia wielu osób, na przykład w trakcie koncertu, festynu czy imprezy plenerowej, fotograf czy osoba publikująca zdjęcie nie mają obowiązku proszenia o wyrażenie wspomnianej zgody.

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż wizerunek dziecka winien podlegać szczególnej ochronie. Z tego też względu przed publikacją zdjęcia pociechy warto zastanowić się, czy jest to na pewno zgodne z interesem dziecka.

 

Marta Milan, adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych (dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów, itp.)
założycielka LegalHero.pl, gdzie udziela porad prawnych oraz sporządza projekty dokumentów w bardzo przystępnej cenie.

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz