W nowym roku będą ułatwienia dla rodziców, którym urodzi się dziecko

Będą znacznie prostsze formalności po przyjściu na świat dziecka.

mama w urzedzie

Obecnie, żeby zgłosić urodzenie, trzeba się osobiście udać do urzędu właściwego dla miejsca, w którym dziecko przyszło na świat. Zgodnie zprzepisami mogą to zrobić ojciec lub matka, którzy ukończyli 16 lat, albo przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki (jeśli ta ma mniej niż 16 lat). Dopuszczalne jest również dokonanie zgłoszenia urodzenia za pośrednictwem pełnomocnika. Akt zgłoszenia dokumentowany jest w formie protokołu podpisanego przez rodzica oraz kierownika USC. Pismo to zawiera m.in. dane osobowe matki i ojca, ich numery PESEL i miejsca urodzenia oraz oświadczenie o wyborze imienia lub imion potomka.

Jak będzie?

Zgłoszenia urodzenia dziecka będzie można dokonać przez Internet. To jedna z nowości, która znajdzie się w przygotowywanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji prawa o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, po wypełnieniu odpowiedniego dokumentu elektronicznego przez rodziców i zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego zgłaszający otrzyma odpis aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

Co daje zmiana?

Po zarejestrowaniu urodzenia przez urzędnika rodzic otrzymuje dziś odpis aktu urodzenia, który obejmuje imiona i nazwisko dziecka, miejsce, kraj i datę przyjścia na świat oraz analogiczne dane dotyczące rodziców. Natomiast nie ma nim numerów PESEL ojca i matki. Czym może to skutkować? Właściwie problemami tylko dla urzędów.

„Taka luka powoduje, że w niektórych sytuacjach trudno jest jednoznacznie ustalić tożsamość rodziców. Dla urzędników rodzi to problemy z uszczelnianiem procedur związanych z realizacją różnych programów pomocowych” - informuje resortu cyfryzacji.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało dodanie numerów PESEL rodziców w akcie urodzenia dziecka. Jednocześnie dane rodziców, znajdujące się w rejestrze PESEL, zostaną poszerzone o informacje dotyczące potomka.

TW

 

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz