Rejestracja noworodka i potwierdzenie zameldowania przez Internet

Prezydent podpisał nowelę ustawy o ewidencji ludności, która umożliwia m.in. zgłoszenie urodzenia dziecka przez Internet.

noworodek internet

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2018 r. Ustawa wprowadza możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka drogą elektroniczną. Zgłoszenie urodzenia będzie zawierało jednocześnie oświadczenie o wyborze imienia (lub imion) dziecka. Tym samym nie będzie konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie stanu cywilnego w celu dokonania zgłoszenia urodzenia dziecka.

Ustawa wprowadza także przepisy, zgodnie z którymi w akcie urodzenia dziecka będą umieszczane numery PESEL rodziców.

Dzięki temu, określone zostaną w sposób jednoznaczny relacje między daną osobą a jej rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia, co ułatwi realizację usług elektronicznych, dla których takie dane są wymagane (np. uprości proces realizacji świadczeń, umożliwi łatwiejsze i szybsze składanie wniosków przez obywateli korzystających z programów pomocowych).” – czytamy w ogłoszeniu na stronie Prezydent.pl.

Nowe prawo umożliwia także wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego.

Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu – w postaci papierowej albo elektronicznej, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia” – czytamy na stronie Prezydent.pl.

TW

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz