Prawo matki do wglądu w dokumentację medyczną dziecka. Czy mama może wiedzieć wszystko?

Rodzice swoje, lekarze swoje - jak jest naprawdę? Co może wiedzieć rodzic na temat leczenia dziecka?

szpital

Kwestia dostępu do dokumentacji medycznej dziecka budzi wiele kontrowersji. Rodzice nie wiedzą, co im wolno, a czego nie. Lekarze natomiast powołują się na ustawy, których brzmienie jest znane tylko im, rodzice natomiast nie mają możliwości w porę się z nimi zapoznać. Powstaje więc chaos informacyjny.

Jak to jest? Czy rodzic ma prawo do pełnego wglądu w dokumentację medyczną dziecka?

Każdy rodzic ma prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia swojego małoletniego dziecka i jego leczeniu oraz do dostępu do jego dokumentacji medycznej. Jest to uregulowane ustawowo i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ponadto zgodnie z przepisem art. 26 ust 1. ustawy „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentacje medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”.

A co jeśli lekarz odmawia udzielenia informacji na temat stanu zdrowia dziecka?

Lekarz nie chce mieć problemów, więc wykonuje wszystko z należytą starannością. Musimy być czujni podczas wpisywania do dokumentacji medycznej obojga rodziców lub prawnych opiekunów. Lekarz nierzadko nie dysponuje całą urzędową dokumentacją, lecz tylko upoważnieniami szpitalnymi, gdzie często – dla oszczędności czasu – wpisywana jest wyłącznie matka. Skąd wówczas lekarz ma mieć pewność, że osoba, która podaje się za ojca, jest nim w rzeczywistości?

Czy lekarz może zataić niektóre informacje na temat stanu zdrowia dziecka?

W żadnym wypadku nie ma takiego prawa.

Każdy z przedstawicieli ustawowych może skorzystać osobno (np. ojciec niezależnie od matki) z przysługującego mu prawa dostępu do dokumentacji medycznej swojego dziecka. Tym samym podmiot świadczący usługi medyczne (np. ZOZ, indywidualna praktyka lekarska) każdorazowo musi udostępnić całą dokumentację dziecka, bez względu na częstotliwość takiej prośby.

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz