Zwolnienie lekarskie na dziecko: Co warto wiedzieć?

Sprawdź, kto i kiedy może z niego skorzystać.

zwolnienie na dziekco

Zwolnienie na dziecko może wziąć zarówno matka jak i ojciec dziecka, ale tylko jeśli posiadają ubezpieczenie chorobowe, które posiada każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub prowadzących działalność zwolnienie jest tylko możliwe, jeśli osoby te indywidualnie zadbały o ubezpieczenie. Osoby pracujące na podstawie umowę o dzieło nie są objęte ubezpieczeniem chorobowym.

L4 na dziecko można wziąć tylko i wyłącznie w przypadku gdy w gospodarstwie domowym w czasie choroby dziecka nie ma nikogo innego, kto mógłby sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia np. dziadkowie. Zwolnienie przysługuje tylko w sytuacji, gdy współmałżonkowie pracują w tych samych godzinach. Oznacza to, że jeśli pracują w systemie zmianowym, lub jeden ze współmałżonków ma swoją działalność, zasiłek nie bezie przysługiwał. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad dzieckiem w wieku do 2 lat - w takim wypadku zasiłek może zostać wypłacony także wtedy, gdy inny domownik mógłby się zająć chorym maluszkiem.

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz