W końcu otuleni specjalną opieką: Z ośrodka `Otulinka` korzystają już pierwsze maleństwa urodzone przed czasem!

Wczesna interwencja w przypadku wcześniaków jest niezwykle ważna.

wcześniaki

Na świecie już co dziesiąte dziecko rodzi się jako wcześniak, czyli noworodek urodzony przed 37. tygodniem ciąży. W Polsce szacuje się, że częstość występowania przedwczesnych urodzeń jest na poziomie 6% natomiast w województwie łódzkim od kilku lat wskaźnik ten wynosi 8% przy jednoczesnym całkowitym spadku liczby urodzeń. Dzięki licznym programom polepszającym opiekę nad kobietami w ciąży oraz rozwojowi medycyny od kilkunastu lat możliwe jest ratowanie skrajnie niedojrzałych wcześniaków urodzonych nawet między 22 a 25 tygodniem ciąży ze skrajnie małą masą ciała (500-700 g). Niestety sytuacja zdrowotna dzieci przedwcześnie urodzonych wciąż nie jest jednak zadowalająca. Liczba różnych powikłań i ryzyko wystąpienia zaburzeń będących następstwem wcześniactwa ma znaczny wpływ na późniejszy rozwój dzieci. Dlatego zdaniem neonatologów niezbędne jest zapewnienie kompleksowej i stałej opieki specjalistycznej wcześniakom oraz noworodkom zagrożonym zaburzeniami rozwoju przynajmniej do trzeciego roku życia.

To właśnie ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom przedwcześnie urodzonym ciągłości opieki już od momentu opuszczenia szpitala po swych narodzinach łódzka Fundacja Pomocy Dzieciom "Kolorowy Świat" opracowała "Wieloprofilowy Program Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju i ich Rodzinami OTULINKA", którego uroczysta inauguracja odbyła się 22 lutego w nowo powstałym ośrodku na ul. Żabiej w Łodzi.

W pierwszym etapie przez okres 24 miesięcy projekt pilotażowy swoim działaniem obejmie województwo łódzkie. Docelowo jednak planowane jest nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z różnego rodzaju organizacjami, tak aby wieloprofilowy program opieki nad wcześniakami objął swym działaniem całą Polskę.

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz