Czy nasze dzieci mogą pracować w reklamie?

W reklamach czy widowiskach artystycznych często widzimy młodych odtwórców. Czy w sensie prawnym świadczą oni pracę?

dziecko w reklamie

 

Dzieci są traktowane jako szczególnie wrażliwa grupa. Prawo międzynarodowe, europejskie i polskie chroni ich bezpieczeństwo i zdrowie.

Są jednak wyjątki od zakazu zatrudniania dzieci. Konsekwencją przystąpienia Polski do UE było wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony pracy osób młodych. Dopuszczono w kodeksie pracy możliwość pracy osób poniżej 16. roku życia. Praca jest jednak dopuszczalna tylko w określonych sytuacjach.

Dzieci mogą wykonywać pracę lub inne zajęcia zarobkowe wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, z tym że nie może to być praca stała. Jej świadczenie odbywa się na podstawie zgody ustawowego przedstawiciela lub opiekuna dziecka oraz zezwolenia inspektora pracy.

Ma przy tym znaczenie wiek dziecka. Osoby, które nie ukończyły 13. roku życia, mogą świadczyć pracę wyłącznie na podstawie umowy prawa cywilnego, z reguły umowy o dzieło lub o świadczenie usług. Umowę cywilnoprawną zawierają rodzice lub prawni opiekunowie.

Starsze dzieci, które ukończyły 13 lat, uzyskują już „ograniczoną zdolność do czynności prawnych”. Oznacza to, że przysługuje im tzw. zdolność pracownicza. Mogą zawrzeć normalną umowę o pracę (także nie może być to praca stała), ale jej ważność wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.

Eksperci zwracają uwagę, że udział małych aktorów wpływa pozytywnie na sprzedaż produktów czy wizerunek marki. Firmy coraz chętniej sięgają więc po element dziecięcy w reklamach.

tw

 

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz