Twoja kolej na karierę: Program "Career Turn"

Kobiety wracające do pracy po długiej nieobecności związanej z urlopami macierzyńskimi - to między innymi do nich skierowany jest program "Career Turn". Jego celem jest wprowadzenie uczestniczek do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.

mama

Według wyników badań Małopolskiego Urzędu Pracy, grupy społeczne takie jak niepełnosprawni, młodzi absolwenci szkół rozpoczynający karierę zawodową, osoby po 45. roku życia oraz mamy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych w największym stopniu zmagają się z problemem wykluczenia na rynku pracy. Dzięki projektowi edukacyjnemu "Career Turn" przygotowanemu przez firmę UBS Kraków oraz Fundację Stella Virium, bez względu na wiek, płeć, sytuację życiową oraz wykształcenie, wszyscy zainteresowani mogą przekwalifikować się i rozwijać swoje umiejętności.

Edukacja pracowników i pracodawców

Program "Career Turn" skupia się na dwóch aspektach: przygotowaniu pracowników z grup społecznie wykluczonych do zatrudnienia w firmach w sektorze BPO/SSC (to m.in. sektor usług dla biznesu, IT, obsługa klienta, księgowość) oraz zwiększeniu świadomości u pracodawców. Organizatorzy proponują uczestnikom pakiet szkoleń, a dodatkowo chcą uwrażliwić zatrudniających, zwracając ich uwagę na istotny problem społeczny. Budowanie takiej świadomości pomoże w podobnych działaniach na szerszą skalę. Projekt spotkał się z zainteresowaniem środowiska wspierającego zarówno grupy wykluczone, jak i potencjalnych pracodawców.

Jak zgłaszać się do programu?

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz