Apel do rodziców puszczających chore dzieci do szkoły