Natychmiastowe alimenty z państwowej kasy

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych, czyli minimalnego wsparcia finansowego dla dziecka, które rodzic w krótkim czasie otrzymywałby w oparciu o uproszczoną procedurę.

pieniadze matka

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być ustalana według uniwersalnej zasady. Co roku ogłaszana będzie kwota przeliczeniowa, uzależniona m.in. od minimalnego wynagrodzenia netto i współczynnika dzietności - która pozwoli ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie.

Według informacji resortu sprawiedliwości, wysokość alimentów natychmiastowy wynosiłaby chobecnie 460 zł na jedno dziecko, 840 zł na dwoje dzieci i 1140 zł na troje. Dla porównania, średnia wysokość alimentów zasądzonych w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r.-  590 zł.

Drugą zaproponowaną zmianą jest wprowadzenie rozwiązania, które będzie gwarantować rodzicowi wywiązującemu się ze swoich obowiązków alimentacyjnych utrzymywanie kontaktu z dziećmi.

„Osobie, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, może zostać przydzielony kurator (asystent rodziny). Jeśli nadzór kuratorski nie przyniesie efektu, a problemów nie rozwiąże również nałożenie przez sąd kary pieniężnej, sprawa trafi do prokuratora na wniosek rodzica" – Informuje Ministerstwo Zdrowia.

TW

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz