Becikowe 2018: komu przysługuje i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Jednorazowa zapomoga nazywana potocznie becikowym - to świadczenie przysługujące z tytułu urodzenia się dziecka.

noworodek becikowe 2018

W 2018 r. kwota i zasady przyznawania becikowego nie zmieniają się - becikowe dalej wynosić będzie 1000 zł, które jest zwolnione z podatku.

Kto może otrzymać?

Prawo do ubiegania się o becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, które urodziło się żywe. W przypadku, gdy w trakcie porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko, to becikowe przysługuje na każde z tych dzieci.

Zasady te dotyczą także cudzoziemców zamieszkujących na terytorium RP, mających kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

Jedynym ograniczeniem, jakie obowiązuje przy przyznawaniu becikowego, jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Ustalono, że aby dostać to świadczenie to miesięczny dochód na osobę nie może być większy niż 1922,00 zł w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym jako osobę wliczamy także nowonarodzone dziecko.

W okresie zasiłkowym 2017/2018, tj. dla osób ubiegających się o świadczenie w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r., należy wykazać dochody za kalendarzowy rok 2016.

O tym, jakie dokumenty potwierdzające dochody będą potrzebne, decyduje indywidualna sytuacja rodziny.

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz