Czy polskie dzieci będą się uczyć z dziećmi uchodźców w szkołach i przedszkolach?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje zmiany w nauczaniu dzieci cudzoziemców.

szkola uchodzcy

Projekt rozporządzenia w sprawie edukacji dzieci uchodźców dotyczy regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców. Ma on ułatwić pedagogom prowadzenie lekcji dla cudzoziemców w przypadku, gdy gmina nie pozwoli na ich nauczanie w siedzibie szkoły.

Obecnie osoby nie będące pracownikami Urzędu ds. Cudzoziemców lub mieszkańcami ośrodka muszą każdorazowo uzyskać specjalną zgodę na wizytę w placówkach. Decyzja resortu umożliwi długookresową zgodę na wejście do ośrodków nauczycieli, którzy będą prowadzić obowiązkowe zajęcia dla dzieci. 

Według szacunków resortu sprawiedliwości, w Polsce przebywa obecnie ok. 500 dzieci uchodźców objętych obowiązkiem szkolnym. Decyzja będzie sprzyjać odizolowaniu obcokrajowców od polskich rówieśników, co utrudni asymilację – twierdzi Fundacja Ocalenie, zajmująca się wspieraniem imigrantów.

To populistyczna decyzja z intencją odhumanizowania osób, które ubiegają się o azyl w Polsce. Połowa z nich to dzieci. Kiedy ich rodzice często przez kilka lat starają się o status uchodźcy, one codziennie uczą się z polskimi dziećmi, poznają język, kulturę, integrują się ze społeczeństwem  - ocenia Fundacja Ocalenie.

Według MSWiA, proponowane rozwiązanie daje jedynie gminom możliwość organizacji nauki w ośrodkach, nie jest to żaden z góry narzucony obowiązek.

Ostateczna decyzja należy wyłącznie do gminy, jako organu prowadzącego szkołę, która może zadecydować o wspólnej edukacji dzieci uchodźców z polskimi dziećmi - podkreśla resort.

TW

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz