Gdy dzieciom brakuje przyjaźni - o odrzuceniu przez rówieśników

Brak akceptacji grupy rówieśniczej jest dla dziecka źródłem stresu i ma wpływ na jego osobowość. Co mogą zrobić rodzice, gdy zauważą, że ich pociecha przeżywa odrzucenie?

relacje rówieśnicze

Grupa rówieśnicza jest bardzo ważna w życiu dziecka i bez względu na wiek ma na nie bardzo duży wpływ. W odróżnieniu od rodziny, w oczach członków grupy dziecko musi zapracować na bycie lubianym i akceptowanym. Zazwyczaj bardzo chce do tej grupy przynależeć i często okazuje się, że aby w niej funkcjonować, musi spełniać określone oczekiwania – co może okazać się trudnym do wykonania zadaniem. Grupa rówieśników jest dla dziecka pierwszym punktem odniesienia i sprzyja porównaniom: wszyscy jesteśmy w tym samym wieku, chodzimy do tej samej klasy, podobnie się ubieramy, itp. To jeden z aspektów wywierania tak dużego wpływu na budowanie poczucia własnej wartości u dziecka.

Wołanie o pomoc

Zdarza się, że rówieśnicy nie akceptują dziecka takim, a nawet, że swój brak akceptacji wyrażają poprzez fizyczną i psychiczną przemoc. Systematyczne doświadczanie odrzucenia może prowadzić do rozwoju poczucia niedostosowania społecznego oraz niskiej samooceny, a w skrajnych przypadkach nawet do depresji. Dzieci przenoszą problemy ze szkoły do domu – stają się bardziej drażliwe, niechętne do rozmowy, skłonne do izolacji. Czasem też zaczynają odmawiać chodzenia do szkoły. Są to oznaki problemów, których rodzice nie mogą lekceważyć.

 

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz