Luka prawna – 1000 zł miesięcznie na najmłodsze dziecko?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matkom lub ojcom nie mogącym liczyć na zasiłek macierzyński

mama pieniadze

Przysługuje ze względu na określony status zatrudnienia - osobom bezrobotnym, pracującym na umowach cywilnoprawnych, uczniom, studentom, zatrudnionym i prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają z tytułu zatrudnienia zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie w kwocie 1000 zł miesięcznie na najmłodsze dziecko przez rok lub dłużej może otrzymać:

  • matka, która ma więcej niż jedno dziecko (np. ciąża mnoga),
  • matka nie pobierająca zasiłku macierzyńskiego (np. pozostaje niezatrudniona i prowadzi gospodarstwo domowe).
  • ojciec – jeśli matka dziecka zmarła lub je porzuciła,
  • ojciec – jeśli matka dziecka złoży wniosek o skrócenie okresu świadczenia jej zasiłku lub uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego,
  • opiekun dziecka, rodzina zastępcza lub osoba, która dziecko adoptowała - warunkiem jest, aby opieka lub przysposobienie miało miejsce przed ukończeniem przez dziecko 7. roku życia.

Zasady świadczenie rodzicielskiego:

  • Nie ma kryterium dochodowego – przysługuje zarówno niewiele zarabiającym, jak i tym, którzy zarabiają dużo.
  • Można je pobierać przez okres 52-71 tygodni - zależy to od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub jednocześnie przysposobionych.

Warunki przyznawania:

  • Należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej.
  • Jednej osobie przysługuje jedno świadczenie, bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.
  • Nie trzeba przerywać pracy lub nauki.

Eksperci zwracają uwagę, że mechanizm został wprowadzony z początkiem 2016 r., nie został zniesiony przez obecnie władze, wciąż więc jest dostępny, nie każdy jednak o nim wie.

TW

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz