Program `Maluch` - wielkie nakłady, nikłe efekty

Kochane Mamusie, czy słyszałyście o tym projekcie? Czy wasze dzieci z niego skorzystały?

przedszkolaki

W 2011 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowano program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - „Maluch”. Dzięki niemu znaczna liczba dzieci na terenie naszego kraju miała być objęta opieką instytucjonalną.

Co miało to oznaczać w praktyce?

W 2015 r. w program włączono uczelnie wyższe i współpracujące z nimi podmioty prowadzące i tworzące instytucje opieki nad dziećmi studentów, doktorantów i osób zatrudnionych na uczelni. Spowodowało to powstanie przy uczelniach blisko 2 tys. miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat.

Ogólnym celem „Malucha” było wsparcie finansowe gmin w celu zwiększenia dostępu do opieki nad najmłodszymi dziećmi, poprawy standardów tej opieki oraz pobudzenia aktywności zawodowej rodziców. Na jego realizację budżet państwa przeznaczył w latach 2011-2016 aż 604 mln zł.

Jakie były ogólne efekty?

„Mimo, iż program przyczynił się w ciągu sześciu lat do ponad dwu i półkrotnego wzrostu miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, nie jest możliwe osiągnięcie do 2020 r., postulowanego przez Unię Europejską wskaźnika 33 proc. dzieci do lat trzech  objętych opieką instytucjonalną” – oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

Zgodnie z celami przyjętymi przez Unię Europejską w Strategii Europa 2020, do tego roku opieką instytucjonalną powinno zostać objęte 33 proc. populacji dzieci w wieku do trzech lat. Mimo, że w Polsce po uruchomieniu „Malucha” odsetek dzieci objętych opieką wzrósł  z poziomu 3,7 proc. w 2011 r. do ponad 9 proc. w 2016 r., to biorąc pod uwagę dotychczasowy postęp w powstawaniu tego typu placówek, nie jest możliwe osiągnięcie do 2020 r. postulowanego przez UE wskaźnika 33 proc. - zwraca uwagę NIK.

Jak wylicza, wciąż niewiele, bo tylko ponad 17 proc., gmin korzysta z programu, gdyż zapewnienie opieki nad najmłodszymi nie jest obowiązkowym zadaniem samorządów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w 2016 r. zabrakło 34 tys. miejsc dla dzieci. Ale, zdaniem NIK, faktyczna skala potrzeb jest znacznie wyższa i dotąd nie została zbadana.

Dane pokazują co prawda, że program przyczynił się do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Ich liczba wzrosła z 36 tys. w 2011 r. do 92 tys. w 2016 r. W ciągu sześciu lat realizacji „Malucha”, powstało ponad 25 tys. nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi - blisko 30 proc. ogółu miejsc funkcjonujących.

 

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz