Świadczenia przysługujące rozwiedzionej matce

Kobieta rozwiedziona oraz pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem jest traktowana podobnie jak matka samotnie wychowująca dziecko.

matka samotna

Przysługuje jej szereg świadczeń:

Zasiłek rodzinny

  • Jeśli na rzecz dziecka nie zostały zasądzone alimenty od ojca, chyba że sąd oddalił powództwo lub zobowiązał drugiego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
  • Matka musi też spełnić kryterium dochodowe - od 1 listopada 2017 r. zasiłek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Świadczenie od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. wynosi:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Osoba z przyznanym świadczeniem może ubiegać się o różnego rodzaju dodatki:

  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo 1000 złotych),
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ale nie więcej niż 546 zł zł na wszystkie dzieci).

 

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz