Jaka jest sytuacja rodzin w Polsce dwa lata po wprowadzeniu programu 500 plus?

W kwietniu 2018 r. minęły dwa lata funkcjonowania Rodzina 500 plus. CBOS zaprezentował niezwykle ciekawe wyniki badań, na podstawie wypowiedzi samych beneficjentów programu.

Rodzina

CBOS zapytał Polaków o ocenę polityki rodzinnej, postrzeganie skutków programu oraz jego perspektywiczność.

W tym roku nie badaliśmy programu Rodzina 500 plus bezpośrednio, ale przyjrzeliśmy się kwestiom, na które – jak zauważyliśmy we wcześniejszych badaniach – program ma wpływ – informuje CBOS.

Zobacz: 500 plus i inne świadczenia dla bezrobotnego rodzica w 2018 roku

Oto wyniki badania:

  • Przed wprowadzeniem programu Rodzina 500 plus swoją sytuację najlepiej oceniały rodziny z jednym dzieckiem. Jedna czwarta spośród nich oceniała, że żyje dobrze (26%), podczas gdy w gospodarstwach bez dzieci lub z co najmniej dwójką dzieci odsetki te były bliskie 15%.
  • Co czwarta rodzina bez dzieci na utrzymaniu żyła wówczas bardzo biednie lub skromnie. O ile wśród rodzin z jednym dzieckiem nie występowało określenie „bardzo biednie”, to w gospodarstwach domowych z dwójką lub większą liczbą dzieci taki problem dotyczył 3% rodzin.
  • W roku 2017, a więc rok po wprowadzeniu programu, sytuacja rodzin z dziećmi uległa znaczącej poprawie, choć ogólnie w skali kraju niewiele się zmieniła. Gospodarstwa domowe, w skład których wchodziło dwoje lub więcej dzieci, rzadziej żyły bardzo biednie, skromnie lub średnio, a częściej – dobrze. Sposoby gospodarowania budżetem domowym rodzin z jednym dzieckiem (w znacznej części nieuprawnionych do świadczenia) uległy poprawie w dużo mniejszym stopniu niż rodzin otrzymujących świadczenie. Można to interpretować jako bezpośredni wpływ programu Rodzina 500 plus.
Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz