Szkoła bez przerw

Mimo wakacji w szkołach, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej kontynuuje swoje badania nad problemami nastolatków i ryzykownymi zachowaniami młodzieży.

Ich celem jest zbudowanie mapy zarówno czynników ryzyka, jak i tych, które pomogą chronić młodych ludzi, nie tylko w szkole. To kontynuacja badań przeprowadzonych w roku 2013, zrelacjonowanych w podręczniku „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży”. Publikacja adresowana jest do osób zajmujących się zawodowo profilaktyką  problemowego zachowania młodzieży, a także do władz lokalnych, realizujących programy w tym zakresie. Jej przedmiotem są skuteczne działania zapobiegawcze.

Badanie tegoroczne zostałoprzez Ministerstwo Zdrowia, w ramach działań Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. Tym razem poza rozpoznaniem skali problemów, prace badawcze zostaną poświęcone analizie wybranych cech szkoły, które mają wpływ na występowania ryzykownych postaw wśród uczniów, w połączeniu z takimi elementami, jak picie alkoholu, palenie papierosów (w tym szybko uzależniających e-papierosów), hazard, pornografia, a także korzystanie z internetu. Podstawą badań są ankiety przeprowadzone wśród 11 tysięcy gimnazjalistów ze stu szkół w całej Polsce. Ich analiza pozwoli na ocenę skutecznego  współwystępowania działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom  z wynikającymi z zachowań problemami związanymi  z używaniem  substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz problemi zdrowia psychicznego.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej od wielu lat współpracuje ze szkołami i młodzieżą, organizuje również wszechstronny program „Archipelag Skarbów”, pomagający gimnazjalistom radzić sobie z negatywnymi emocjami i agresją rówieśników, uświadamiający wagę miłości, pasji i budowania własnych zainteresowań, a także wskazujący ścieżki uniknięcia groźnych uzależnień.

Te doświadczenia zainspirowały zespół Instytutu, prowadzony przez prezesa dr Szymona Grzelaka i stworzyły podwaliny do dalszych poszukiwań naukowych. Celem realizowanego w tym roku programu jest dalsze badanie sposobów pozytywnego ukierunkowania postaw młodzieży i  rozbudzenia wśród nastolatków motywacji do wyboru konstruktywnego stylu życia, który ułatwi im realizowanie najgłębszych pragnień. Młodzi ludzie są bowiem gotowi do wyrzeczeń, o ile wskaże się im powiązanie takiego postępowania ze wzrostem szansy na realizację wielkich życiowych celów.

*Narodowy Program Zdrowia 2016-2020, stanowiący jedno z głównych założeń ustawy o zdrowiu publicznym wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenie świadomości Polaków w kwestii indywidualnych zachowań  prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia mężczyzn (do 78 lat) i kobiet (do 84 lat), zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia, a także poprawi się ogólny stan zdrowia społeczeństwa.

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz