Zasiłki z pomocy społecznej – nowe kryteria dochodowe i wysokość zasiłków

Rada Ministrów przedstawiła rozporządzenie dotyczące nowych kryteriów dochodowych przy wypłacie środków z pomocy społecznej.

Rodzina

Zasady obowiązywać będą od 1 października 2018 r. Wzrośnie próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie zarobki nie mogą przekraczać 634 zł dla osób samotnie gospodarujących i 514 zł na osobę w rodzinie. Po zmianach będzie to odpowiednio 701 zł i 529 zł.

Zwiększy się także kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości:

  • pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
  • pomocy na kontynuowanie nauki,
  • pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Obecnie wynosi ona 1722 zł, a od października - 1763 zł.

 

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz