Czy obowiązek szczepień jest w konflikcie z prawem?

Eksperci twierdzą, że interpretacje obowiązującego prawa organów państwa, jak i wyroki sądów nakładających grzywny na rodziców, którzy odmawiają poddania dzieci obowiązkowym szczepieniom, świadczą, iż nie ma takiego konfliktu.

Szepienie dziecka

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informuje, że - rozumiejąc obawy rodziców – przyjmuje stanowisko, zgodnie z którym realizacja programu szczepień ochronnych mieści się w zakresie konstytucyjnych obowiązków władz publicznych.

Zgodnie z prawem na interwencję medyczną wymagana jest zgoda pacjenta, a w przypadku osoby małoletniej – jej opiekunów prawnych. Taka zgoda na interwencję medyczną może być jednak w określonych sytuacjach ograniczona. W przeciwnym razie nie można byłoby przyjąć na oddział szpitalny nieprzytomnego pacjenta, któremu trzeba natychmiast udzielić pomocy, włącznie z wykonaniem zabiegu czy operacji. Niemożliwe byłoby też przymusowe skierowanie na leczenie odwykowe.

- Zgoda pacjenta na proponowane mu postępowanie medyczne jest powszechnie akceptowalnym standardem w medycynie. Ale w sytuacji, gdy określone osoby zagrażają szczególnie cennym dobrom, czyli  np. swojemu zdrowiu lub życiu, albo życiu i zdrowiu innych osób, dopuszczalne jest ograniczenie ich praw i stosowanie obowiązku poddania się leczeniu. Taka sytuacja występuje w przypadku systemu szczepień ochronnych – interpretuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik praw dziecka, Marek Michalak, zalicza natomiast obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci nie tyle do obowiązków, ile praw dziecka, których rodzice nie mogą go pozbawiać.

- Dziecko nie jest niczyją własnością, nawet rodzica. Prawo własności obowiązuje w stosunku do rzeczy, a dziecko nie jest przedmiotem. Rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem, czyli ma obowiązek dbać o jego dobro, rozwój i zdrowie. Rodzic ponosi odpowiedzialność rodzicielską za dziecko, dlatego powinien mieć świadomość i wiedzę na temat kwestii, o których decyduje, szczególnie jeśli dotyczy to zdrowia i życia dziecka.  Jestem zwolennikiem szczepienia dzieci, zabiegi te zaliczam do realizacji prawa dziecka do ochrony zdrowia - podkreśla rzecznik praw dziecka. 

 

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz