Nieplanowana ciąża nie zmusza już do małżeństwa. Kobiety rodzą więcej nieślubnych dzieci

Ciąża przestaje być przymusem do zawarcia małżeństwa. W Polsce spada liczba tzw. małżeństw naprawczych - które zawierane są w sytuacji, gdy para spodziewa się dziecka.

nieslubne dziecko

Trzy czwarte przychodzących na świat dzieci w Polsce rodzi się w związkach małżeńskich. Większość dorosłych Polaków (67 proc.) wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich ocenia jako coś złego.

Zdaniem demografa prof. Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dostrzec można jednak osłabienie związku między zawieraniem małżeństw a prokreacją, słowem: dzieci nie muszą rodzić się już tylko w związku małżeńskim.

Z drugiej strony małżeństwo nie oznacza natychmiastowego podejmowania prób realizacji planów prokreacyjnych - zwraca uwagę demograf.

Przez ostatnie 25 lat wskaźnik małżeństw, które zostały przymuszone ciążą do zawarcia związku, gwałtownie spada. Maleje także udział par, które doczekały się dziecka w trakcie pierwszego roku od zawarcia małżeństwa - wynosi 22,6 proc., dla porównania w 2000 r. było to aż 40,7 proc.

Spadkowi liczby małżeństw naprawczych, jak i liczby urodzeń w czasie pierwszych 9-12 miesięcy trwania związku małżeńskiego, towarzyszy wzrost urodzeń pozamałżeńskich. Obecnie co czwarte dziecko rodzi się w związku pozamałżeńskim, podczas gdy w roku 2010 było to co piąte dziecko, a dekadę wcześniej - co ósme.

W efekcie można mówić o wzroście znaczenia urodzeń, które zostały poczęte poza małżeństwem – łącznie z nieślubnymi dziećmi w ostatnich latach stanowią one ok. 1/3 ogółu urodzeń w Polsce.

Znacznie bardziej tradycyjna jest ludność polskiej wsi, która silniej naciska na zawieranie tzw. małżeństw naprawczych, spowodowanych nieplanowaną ciążą.

Towarzyszy temu również niższy o kilka punktów procentowych, w stosunku do ludności miast, udział urodzeń pozamałżeńskich na obszarach wiejskich - podkreśla prof. Piotr Szukalski.

TW

Komentarze (0)

Pozostaw pole puste, aby dodać komentarz jako anonim.

Opcjonalnie

Wpisz wynik równania, aby dodać komentarz